Yksi alusta, tuhansia sovellusratkaisuja

Web-pohjainen ERP jossa sisäänrakennettu kehitysympäristö

Web-based ERP with built-in customization platform
Codejig Builder alustaratkaisua käytetään ERP
-toiminnanohjausjärjestelmän muokkaamiseen ja muutosten tekemiseen sekä uusien ohjelmistomoduulien ja räätälöityjen sovellusten kehittämiseen.

Builder ja ERP

Codejig Builder on ns. low-code kehitysalusta, jolla voit heloposti luoda tehokkaita ja kehittyneitä verkkosovelluksia. Codejig ERP toiminnanohjausjärjestelmä on vain yksi, joskin merkittävin esimerkki lukuisista sovelluksista, joita Codejig Builderilla voidaan toteuttaa. Tarjoamme Codejig Builder- ja ERP-tuotteita yhdessä tai erikseen asiakkaille, jotka tekevät ohjelmistokehitystä ja pk-yrityksillä, jotka haluavat tehostaa toiminnanohjausta ja hyödyntää kehitystyökalun tuomia mahdollisuuksia. Jokainen ERP-järjestelmää käyttävä asiakasyritys saa oman Builder-kehitysympäristön, jolla hän voi halutessaan muokata ja kehittää ERP-järjestelmän liiketoimintalogiikkaa, tietotyyppejä tai vaikkapa näkymiä. Vaikka ohjelmistomuutosten tekeminen on helppoa, asiakkaalle saattaa hyvin riittää ERP-järjestelmän monipuoliset perusominaisuudet ja toiminnallisuus. Tällaisessa ratkaisussa asiakas käyttää Codejig Builder -työkalua vain perusylläpitoon liittyviin toimintoihin kuten käyttäjätietojen ylläpitoon, ohjelmistomoduulien käyttöönottoon ja päivityksiin.
down button